Yüksek Başarı Daima Doğru Planlama ile Gelir...

"Planlamayı başaramıyorsanız, başarısızlığı planlıyorsunuz demektir..."

PMA Consulting, tüm iş fikirlerini başarılı bir proje haline getirebilmek için bilimsel planlama yönetmlerini kullanmaktadır. Mevcut iş fikrini bir çok kapsamlı süzgeçten geçirerek doğru yöntem araştırması ve tüm analizleri yaparak iş modeli paketi hazırlanır. İş modeli paketiniz, yatırıma uygunluk ve maliyet/ürün uygunluğu yönünden incelenerek tarafınıza ön fizibilite raporu olarak sunulur. Bu noktadan itibaren yatırım kararınız doğrultusunda proje paketiniz hazırlanır.

Proje paketi, proje bilgi formu, iş planı ve bütçe başlıklarını içermektedir. İş fikriniz proje paketine dönüştükten sonra uygun hibe/kredi fonları araştırılarak, projenizin desteklenmesi için başvuru işlemleri tamamlanarak finansman desteği sağlanır. Proje finansman destek onayı alındıktan sonra proje yönetim faaliyetleri başlamaktadır. Proje Uygulama Başlangıç aşamasından Proje Kapanış Aşamasına kadar tüm teknik ve idari işlemleriniz tarafımızdan yürütülmetedir. PMA Consulting, tüm bu işlerinizi yaparken siz değerli müşterilerimiz sadece bilgilendirilme faaliyetlerine katılacaksınız...

Standart Hizmetler ve Garanti

Kurumsal Danışman

Her Müşterimize bir kurumsal danışman atanarak, iş fikrinden proje kapanış aşamasına kadar olan süreç özenle takip edilmektedir.

Sözleşme

Hizmet kalite politikamız çerçevesinde tüm faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz resmi sözleşme ile gerçekleştirilmektedir.

Online Bilgi Sistemi

Tüm müçterilerimize online bilgi profili oluşturularak dünyanın her yerinden yedi gün yirmidört saat almış olduğu hizmet sürecini takip edebilmektedir.

Bilgi Paketi

Müşteri adına yapılan her faaliyet bilgi paketine kaydedilerek hizmet tamamlama sonucunda müşteriye teslim edilmektedir.

Zaman Planlama

Tüm faaliyetlerimiz hizmet zaman politikamız çerçevesinde belirtilen zamanda yapılmaktadır. Zaman planlama sözleşmede belirtilmektedir.

Hizmet Dondurma

Tüm hizmetlerimiz müşteri memnuniyeti politikamız gereği dilendiği zaman dondurulma opsiyonuna sahiptir. Fesih işlerimleri ise sözleşme şartları doğrultusunda gerçekleşir